Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 3 phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam tổ chức đấu giá tài sản: Xe đã qua sử dụng, vào ngày 30/9/2020 – 02/10/2020 cụ thể như sau: