Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh Láng Hòa Lạc hiện đang rao bán khoản nợ (gồm nợ gốc và nợ lãi) của Công ty TNHH Hoàng Long theo các hợp đồng thế chấp tài sản và hợp đồng tín dụng đã ký.

Theo đó, Công ty TNHH Hoàng Long đã thế chấp tài sản bảo đảm là tài sản hình thành từ vốn vay thuộc Dự án Khu sinh thái, vườn sinh thái Hoàng Long – Resort và các phương tiện vận tải, máy công trình, máy móc trang thiết bị khác để vay vốn tại VietinBank – Chi nhánh Láng Hòa Lạc.

Theo Ngân hàng, tính đến hết ngày 24/10/2017, tổng dư nợ gốc của Công ty TNHH Hoàng Long là 43 tỷ đồng, lãi chưa trả tạm tính là 62,2 tỷ đồng (gồm lãi cộng dồn là gần 54,3 tỷ đồng, lãi phạt là 7,9 tỷ đồng).

Dự án Khu sinh thái, vườn sinh thái Hoàng Long – Resort bao gồm hạ tầng và tài sản công trình xây dựng gắn liền đất diện tích 35.290,8 m2 tại xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, trong đó có khách sạn 6 tầng đã nhiều năm chưa hoàn thành và các công trình phụ trợ khác.