Trao đổi với Báo Đấu thầu, mới đây, ông Phạm Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM cho biết, sau một thời gian công bố mời đấu giá, các hồ sơ đấu giá quyền thuê quảng cáo trên xe buýt đều không có người mua. Do đó, Trung tâm đang tiến hành thủ tục để mời đấu giá lại.

Được biết, đơn vị có tài sản đấu giá nêu trên là Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM. Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM được thuê để tổ chức đấu giá 4 gói, bao gồm quyền thuê quảng cáo 50% diện tích của hai bên hông vỏ thân xe, kể cả phần sơn và kính trên các gói số 1, 2, 3 và 4. Trong đó, Gói số 1 gồm 25 tuyến với 492 xe có giá khởi điểm là hơn 161 tỷ đồng; Gói số 2 gồm 23 tuyến với 538 xe có giá khởi điểm là hơn 192,8 tỷ đồng; Gói số 3 gồm 26 tuyến với 527 xe có giá khởi điểm là hơn 171 tỷ đồng và Gói số 4 gồm 30 tuyến với 525 xe có giá khởi điểm là hơn 167,5 tỷ đồng.

Theo đại diện Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM, thời hạn bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá các gói trên diễn ra từ ngày 13/9/2017 đến ngày 26/9/2017. Các gói sẽ được đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng tại cuộc đấu và theo phương thức trả giá lên.