1. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ: Số 236 đường Phan Trung, khu phố 2, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam:

Trụ sở chính: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Đồng Nai: Số 62 Trương Định, Khu phố 2, phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251.6513.502.

3. Tài sản đấu giá:

Tài sản thanh lý là máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng của nhà khách 71 tại phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

4. Đặc điểm tài sản: Theo bảng chi tiết đính kèm

5. Nguồn gốc tài sản: Tài sản của Nhà khách 71 trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy do giải thể giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai để thực hiện thủ tục bán thanh lý.

6. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá của tài sản đấu giá:

– Giá khởi điểm: 236.781.000 đồng (Hai trăm ba mươi sáu triệu, bảy trăm tám mươi mốt nghìn đồng ). Giá khởi điểm không bao gồm VAT, người mua trúng đấu giá phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc di dời hoặc vận chuyển và các loại thuế, phí, chi phí khác.

Tiền đặt trước (20%): 47.356.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu, ba trăm năm mươi sáu nghìn đồng). Tiền đã được làm tròn xuống.

Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng)

– Bước giá tối thiểu 5.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu đồng).

7. Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá:

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (nhiều vòng).

Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

  • Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 04/04/2024 đến 17h00 ngày 05/04/2024 (trong giờ hành chính);

  • Địa điểm xem tài sản: Nhà khách 71, địa chỉ số 169, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại liên hệ xem tài sản 0919.007.147.

9. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá

  • Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 08h00 ngày 21/03/2024 đến 16h30 ngày 05/04/2024 (trong giờ hành chính).

  • Thời gian nộp tiền đặt trước các ngày 03/04/2024, ngày 04/04/2024 và ngày 05/04/2024 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: Khách hàng nộp tiền đặt trước thông qua hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được “PHÁT SINH CÓ” trong tài khoản Ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam đã cung cấp cho khách hàng đến 17h00 ngày 05/04/2024. Phí chuyển khoản tiền đặt trước (nếu có) do khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chịu.

  • Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá tài sản: vào lúc 10h00 ngày 08/4/2024.

10. Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

– Chi nhánh Hồ Chí Minh – số 79, đường 44, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh.

– Chi nhánh Đồng Nai: Số 62 Trương Định, Khu phố 2, phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 0251.6513.502.

Địa điểm tiếp nhận, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia nộp hồ sơ trong thời gian quy định trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Đồng Nai theo địa chỉ trên.

11. Địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Đồng Nai: Số 62 Trương Định, Khu phố 2, phường Tân Mai, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

12. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016.

Lưu ý: Việc đấu giá tài sản được tổ chức thực hiện liên tục theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo, trừ trường hợp bất khả kháng. Trong trường hợp việc tiến hành thủ tục đấu giá không thể thực hiện được do các trường hợp bất khả kháng thì tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá và khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện theo phương án thống nhất giữa tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá, đồng thời các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau. Về thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá trong trường hợp này có thể thay đổi, Công ty chúng tôi sẽ thông báo cụ thể cho khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trước cuộc đấu giá tài sản.

 (Thông báo thay cho Thư mời tham gia, tham dự đấu giá.)          

Chi tiết xem tại đây: THÔNG BÁO 32-24