THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam tổ chức đấu giá tài sản sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình.

Địa chỉ: Số 1200 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam:

Trụ sở chính: số 56 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: số 79 đường 44, phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: 0888.154.369

3. Tài sản đấu giá:

Tài sản 1: Quyền sử dụng đất diện tích 4007,5m2, thuộc thửa đất số 106, tờ bản đồ số 48 tọa lạc tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 081559, số vào sổ cấp GCN C907791 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp ngày 25/3/2020 cho Ông Lê Hoàng Minh.

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất diện tích 708,5m2, thuộc thửa đất số 660, tờ bản đồ số 25 tọa lạc tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX545151, số vào sổ cấp GCN CH06787 do UBND quận Bình Tân cấp ngày 20/12/2014 cho Ông Lại Đình Cừ và Bà Nguyễn Thị Bé Năm, cập nhật chuyển nhượng cho Ông Lê Hoàng Minh ngày 25/11/2020.

*** Lưu ý: Tài sản được bán riêng lẻ, khách hàng có thể mua 01 hoặc 02 tài sản cùng lúc

4. Đặc điểm tài sản:

4.1  Tài sản 1:

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT 081559, số vào sổ cấp GCN C907791 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp ngày 25/3/2020 cho Ông Lê Hoàng Minh, tài sản có đặc điểm như sau:

 • Thửa đất số: 106 tờ bản đồ số: 48

 • Địa chỉ: Xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh.

 • Diện tích: 4007,5m2 (Bằng chữ: Bốn nghìn không trăm lẻ bảy phẩy năm mét vuông)

 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 3425,5m2, đất trồng cây lâu năm 582m2

 • Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn: Lâu dài, đất trồng cây lâu năm: 2063

 • Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 3425,5m2, Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất không thu tiền sử dụng đất: 582m2

*** Ghi chú:

Cấp đổi GCN từ GCN số CH03054 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 10/9/2013, đăng ký biến động ngày 15/02/2017, 21/3/2017, 23/5/2017, 27/9/2017, 02/10/2017, 11/10/2017, 26/12/2019.

4.2 Tài sản 2:

Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BX545151, số vào sổ cấp GCN CH06787 do UBND quận Bình Tân cấp ngày 20/12/2014 cho Ông Lại Đình Cừ và Bà Nguyễn Thị Bé Năm, cập nhật chuyển nhượng cho Ông Lê Hoàng Minh ngày 25/11/2020, tài sản có đặc điểm như sau:

 • Thửa đất số: 660 tờ bản đồ số: 25

 • Địa chỉ: phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh

 • Diện tích: 708,5m2 (Bằng chữ: Bảy trăm lẻ tám phẩy năm mét vuông)

 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 573,5m2, đất trồng lúa nước còn lại 135,0m2

 • Thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị: Lâu dài, đất trồng lúa nước còn lại: đến năm 2066

 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 573,5m2 đối với đất ở tại đô thị, Nhà nước công nhận QSDĐ 135,0m2 đối với đất trồng lúa nước còn lại.

5. Nguồn gốc tài sản

Tài sản thuộc sở hữu của Ông Lê Hoàng Minh đã thế chấp cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 6360-LCL-201901046 ngày 26/12/2019, Hợp đồng sửa đổi, bổ sung và Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 6360-LCL-202000609 ngày 26/11/2020 để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán của Công ty Cổ phần XD TM Trung Nam SG. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình thực hiện việc xử lý tài sản bảo đảm bằng hình thức đấu giá để thu hồi nợ phù hợp với các quy định tại Hợp đồng thế chấp và tuân thủ các quy định của pháp luật.

6.Tổng Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ, bước giá của tài sản đấu giá:

6.1. Tổng Giá khởi điểm tài sản: 42.370.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ, ba trăm bảy mươi triệu đồng)

Trong đó:

Tài sản 1: Giá khởi điểm: 21.680.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ, sáu trăm tám mươi triệu đồng)

+ Tài sản 2: Giá khởi điểm: 20.690.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, sáu trăm chín mươi triệu đồng).

Giá khởi điểm này chưa bao gồm thuế các loại thuế, phí và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.

6.2. Tiền đặt trước (20%):

Tài sản 1, Tiền đặt trước: 4.336.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, ba trăm ba mươi sáu triệu đồng)

+ Tài sản 2, Tiền đặt trước: 4.138.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm  ba mươi tám triệu đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản:

 • Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

 • Số tài khoản: 6360188133133 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình

Nội dung: “Tên khách hàng” “nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản QSDĐ thuộc thửa đất số …, tờ bản đồ số ….., tọa lạc tại …………………..”.

6.3. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/ bộ hồ sơ/tài sản

6.4. Bước giá: 100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng)/tài sản

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

        Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 07/5/2024 đến 16h00 ngày 09/5/2024 (trong giờ hành chính).

        Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tọa lạc tài sản.

9.Thời gian mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:

 • Thời gian mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00 ngày 26/4/2024 đến 16h00 ngày 17/5/2024 (trong giờ hành chính, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).

 • Thời gian nộp tiền đặt trước các ngày 15/5/2024, ngày 16/5/2024 và ngày 17/5/2024 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: Khách hàng nộp tiền đặt trước thông qua hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được “PHÁT SINH CÓ” trong tài khoản Ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam đã cung cấp cho khách hàng đến 17h00 ngày 17/5/2024. Phí chuyển khoản tiền đặt trước (nếu có) do khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chịu.

 • Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Vào lúc 10h30 ngày 20/5/2024.

10. Địa điểm mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia, tổ chức đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh: số 79 đường 44, phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08.8815.4369.

11. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản. Khách hàng tham gia đấu giá phải cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là các ngày 15/5/2024, ngày 16/5/2024 và ngày 17/5/2024 (trong giờ hành chính), nếu không cung cấp thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

(Lưu ý: Người mua trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản mua trúng đấu giá.

Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng và theo phương thức sao bán vậy. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản. Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch thì người trúng đấu giá có trách nhiệm đo vẽ thực tế (không tranh chấp với phần đất của người sử dụng đất khác…), phần diện tích, công trình xây dựng trên đất chưa được công nhận, diện tích đất hết thời hạn sử dụng (nếu có) thì người trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cập nhật, cấp đổi giấy chứng nhận, gia hạn thời gian sử dụng đất, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan (nếu có) và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này.

Trường hợp xảy ra sự kiện Bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như: văn bản chỉ đạo của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền, thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, dịch bệnh… và các trường hợp tương tự theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, làm cho việc tiến hành thủ tục đấu giá không thể thực hiện được thì khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện theo phương án thống nhất giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam, đồng thời các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau.)

 (Thông báo thay cho Thư mời tham gia đấu giá.)