THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau: 

1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Địa chỉ: Số 6 Phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

Trụ sở chính: Số 56 Hiền Vương, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh: Số 79 đường 44, phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại liên hệ: 0888.154.369.

3. Tài sản đấu giá

Quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng mua bán nhà ở số T21-30/VHGP/HĐMBNO ngày 11/12/2020 giữa Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh với bà Huỳnh Thị Thùy Trang về việc mua bán Nhà ở số T21-30 thuộc Dự án khu dân cư và Công viên Phước Thiện (Vinhomes Grand Part hoặc tên gọi khác theo quyết định của Chủ Đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền tại từng thời điểm) do Công ty Cổ phần Phát triển Thành phố Xanh làm Chủ Đầu tư.

Chi tiết tài sản:

– Loại nhà ở: Nhà liên kế;

– Địa chỉ nhà ở: phường Long Bình Quận 9 (nay là Thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh;

– Nhà ở số: T21-30;

– Diện tích đất: 180m2;

– Diện tích xây dựng chiếm đất: 100,6m 2;

– Tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở: 499,6m2;

– Diện tích sàn xây dựng phụ trợ: 130,2 m2 (Theo Biên bản bàn giao nhà ở ngày 12/10/2021 Diện tích sàn xây dựng phụ trợ thực tế: 79,4m2);

Lưu ý:  Nhà ở chưa được cấp Giấy chứng nhận, Tài sản được bán theo hiện trạng có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá mua tài sản được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem hiện trạng tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản. Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với Chủ đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện thủ tục cấp GCN theo quy định. Người trúng đấu giá tài sản cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này.

4. Nguồn gốc tài sản đấu giá

Tài sản của bà Huỳnh Thị Thùy Trang và ông Nguyễn Hữu Hòa đã thế chấp tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam theo Hợp đồng thế chấp số TCU202078975170/HĐTC ngày 16/12/2020 giữa Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam với bà Huỳnh Thị Thùy Trang và ông Nguyễn Hữu Hòa. Hiện nay, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ tham gia của tài sản đấu giá

– Giá khởi điểm của tài sản: 24.825.212.930 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, tám trăm hai mươi lăm triệu, hai trăm mười hai nghìn, chín trăm ba mươi đồng).

Lưu ý: Giá tài sản chưa bao gồm 5% giá bán nhà ở trên HĐMB (căn cứ theo Hợp đồng mua bán nhà ở), người trúng đấu giá có trách nhiệm hoàn tất nghĩa vụ tài chính này với Chủ đầu tư và tự chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận theo thông báo của Chủ đầu tư và quy định pháp luật.

Giá khởi điểm chưa bao gồm phí công chứng hợp đồng mua bán, thuế VAT (trường hợp người mua trúng đấu giá có nhu cầu xuất hóa đơn VAT thì VAT=0%).

– Tiền đặt trước (10%): 2.482.521.293 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm tám mươi hai triệu, năm trăm hai mươi mốt nghìn, hai trăm chín mươi ba đồng).

– Bước giá: Tối thiểu là 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng).

­– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)/ hồ sơ.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức đấu giá: trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản

Thời gian: từ 08 giờ 00 phút ngày 22/04/2024 đến 16 giờ 30 phút ngày 23/04/2024 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Tại nơi có tài sản.

8. Thời gian mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá

Thời gian mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 08 giờ 00 phút ngày 12/04/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 06/05/2024 (trong giờ hành chính, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).

Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 06/05/2024, ngày 07/05/2024 và ngày 08/05/2024 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: Khách hàng nộp tiền đặt trước thông qua hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được “PHÁT SINH CÓ” trong tài khoản Ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam đã cung cấp cho khách hàng đến 17 giờ 00 phút ngày 08/05/2024. Phí chuyển khoản tiền đặt trước (nếu có) do khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chịu.

Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 09/05/2024.

9. Địa điểm mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh: Số 79 đường 44, phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: 0888.154.369.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia nộp hồ sơ trong thời gian quy định trực tiếp tại chi nhánh TP. Hồ Chí Minh theo địa chỉ trên.

10. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Khách hàng tham gia đấu giá phải cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định các ngày 06/05/2024, ngày 07/05/2024 và ngày 08/05/2024 (trong giờ hành chính), nếu không cung cấp thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

(Lưu ý: Tài sản đấu giá là tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam và đang bị xử lý để thu hồi nợ; Trước ngày mở cuộc đấu giá, chủ tài sản có quyền nhận lại tài sản nếu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình đối với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, thanh toán chi phí đấu giá và các chi phí khác (nếu có) phát sinh do việc chậm thực hiện nghĩa vụ, và/hoặc Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam đồng ý giải chấp. Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam sẽ dừng việc đấu giá tài sản, hoàn trả lại tiền đặt trước, tiền hồ sơ (nếu có) cho người đăng ký tham gia đấu giá và không phải chịu trách nhiệm bồi thường bất kỳ chi phí nào khác.)

(Thông báo thay cho Thư mời tham gia, tham dự đấu giá)    

File đính kèm: THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ HỢP ĐỒNG 96.24 – HUỲNH THỊ THÙY TRANG