THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam tổ chức đấu giá tài sản sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111 A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: 0919.933.281 – Thanh lý tài sản VIB.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam.

Trụ sở chính: số 56 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: số 79 đường 44, phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: 0888.154.369.

3. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh, thửa đất số: 840, tờ bản đồ số: 12, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ cấp GCN: CH09995 do UBND Quận 12, Tp Hồ Chí Minh cấp ngày 26/07/2017, cập nhật biến động ngày 23/08/2018, cập nhật chuyển nhượng ngày 30/12/2020. Theo thông tin tại cổng TTQH TP Hồ Chí Minh tài sản thuộc chức năng QH đất nhóm nhà ở hiện hữu ổn định, cải tạo, chỉnh trang. Tài sản này được thế chấp để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ của tài sản đấu giá:

  – Giá khởi điểm: 2.950.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng). Giá bán tài sản đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (“GTGT”). Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”), thuế GTGT (nếu có).

  – Tiền đặt trước (10%): 295.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi lăm triệu đồng). Phí chuyển khoản tiền đặt trước (nếu có) do khách hàng đăng ký tham gia đấu giá chịu.

  – Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

  · Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 07/5/2024 đến 17h00 ngày 08/5/2024 (trong giờ hành chính).

  · Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

7. Thời gian mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá

  · Thời gian mua hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 08h00 ngày 19/4/2024 đến 17h00 ngày 13/5/2024 (trong giờ hành chính, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).

  · Thời gian nộp tiền đặt trước các ngày 13/5/2024, ngày 14/5/2024 và ngày 15/5/2024 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: Khách hàng nộp tiền đặt trước thông qua hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được “PHÁT SINH CÓ” trong tài khoản Ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam đã cung cấp cho khách hàng đến 17h00 ngày 15/5/2024.

  · Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: vào lúc 09h00 ngày 16/5/2024.

8. Địa điểm mua hồ sơ, nhận đăng ký đấu giá tài sản:

  Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: số 79 Đường số 44, phường 14, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 0888.154.369.

  Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia nộp hồ sơ trong thời gian quy định trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam theo địa chỉ trên.

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản. Khách hàng tham gia đấu giá phải cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là ngày 13/5/2024, ngày 14/5/2024 và ngày 15/5/2024 (trong giờ hành chính), nếu không cung cấp thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

 (Lưu ý: Người trúng đấu giá tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá và chịu thuế, chi phí, phí, lệ phí trong quá trình chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Tài sản được bán đấu giá theo nguyên hiện trạng thực tế. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem tài sản, tìm hiểu thông tin hiện trạng, quy hoạch của tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản. Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch so với giấy chứng nhận thì người trúng đấu giá tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp đổi giấy chứng nhận, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này.

Đây là tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp kết quả đấu giá bị hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền mà không do lỗi của các Bên thì các Bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận mà không chịu phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại cho nhau.

Trước khi tổ chức cuộc đấu giá ít nhất 01 ngày, trường hợp Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng thì Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam sẽ dừng việc đấu giá tài sản sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam hoàn trả lại tiền bán hồ sơ, tiền đặt trước cho người đăng ký tham gia đấu giá (nếu có), đồng thời các Bên không phải bồi thường bất kì chi phí nào khác cho người đăng ký tham gia đấu giá.

Trường hợp xảy ra sự kiện Bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như: văn bản chỉ đạo của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền, thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, dịch bệnh… và các trường hợp tương tự theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, làm cho việc tiến hành thủ tục đấu giá không thể thực hiện được thì khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện theo phương án thống nhất giữa Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam, đồng thời các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau.)

 (Thông báo thay cho Thư mời tham gia, tham dự đấu giá.)