THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Địa chỉ: Số 6 Phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

Trụ sở chính: Số 56 Hiền Vương, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh: số 79 đường 44, phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại liên hệ: 0888.154.369 – 0888.164.369.

3. Tài sản đấu giá

Tài sản 1:

Quyền sử dụng đất ở diện tích 70,8m2 thuộc thửa đất 17 tờ bản đồ số 43 và nhà ở diện tích xây dựng 70,8m2, diện tích sử dụng 289,0m2 tọa lạc tại địa chỉ 260/4/49 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình theo Giấy chứng nhận Quyền quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 70127230827  hồ sơ gốc số 1051/2002 do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/01/2002, cập nhật số tờ bản đồ, số thửa đất ngày 03/5/2006, cập nhật chuyển nhượng ngày 30/3/2022 cho ông Trần Văn Thái.

Tài sản 2:

Quyền sử dụng đất ở diện tích 70,8m2 thuộc thửa đất 16 (BĐĐC-200 P12) tờ bản đồ số 43 và nhà ở diện tích xây dựng 70,8m2, diện tích sử dụng 158,0m2 tọa lạc tại địa chỉ 260/4/51 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình theo Giấy chứng nhận Quyền quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 701272315195  hồ sơ gốc số 1012/2003 do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 03/3/2003, cập nhật số tờ bản đồ, số thửa đất ngày 30/3/2022, cập nhật chuyển nhượng ngày 30/3/2022 cho ông Trần Văn Thái.

Lưu ý: Tài sản bán chung, không bán tách rời.

4. Đặc điểm tài sản

Tài sản 1: Theo Giấy chứng nhận Quyền quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 70127230827  hồ sơ gốc số 1051/2002 do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/01/2002, cập nhật số tờ bản đồ, số thửa đất ngày 03/5/2006, cập nhật chuyển nhượng ngày 30/3/2022 cho ông Trần Văn Thái:

Đất ở:

 • Thửa đất số: 17;

 • Tờ bản đồ số: 43;

 • Diện tích: 70,8m2;

 • Hình thức sử dụng: riêng: 70,8m2; chung: không.

Nhà ở:

 • Địa chỉ: 260/4/49 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình;

 • Diện tích xây dựng 70,8m2, diện tích sử dụng 289,0m2;

 • Kết cấu : Tường gạch, sàn BTCT, mái BTCT;

 • Số tầng : 4.

Tài sản 2: Theo Giấy chứng nhận Quyền quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 701272315195  hồ sơ gốc số 1012/2003 do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 03/3/2003, cập nhật số tờ bản đồ, số thửa đất ngày 30/3/2022, cập nhật chuyển nhượng ngày 30/3/2022 cho ông Trần Văn Thái:

Đất ở:

 • Thửa đất số: 16;

 • Tờ bản đồ số: 43 (BĐĐC-2005 P12);

 • Diện tích: 70,8m2;

 • Hình thức sử dụng: riêng: 70,8m2; chung: không.

Nhà ở:

 • Địa chỉ: 260/4/51 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình;

 • Diện tích xây dựng 70,8m2, diện tích sử dụng 158,0m2;

 • Kết cấu : Tường gạch, sàn BTCT, mái tole;

 • Số tầng : 2 + sân thượng.

Lưu ý:

 • Tài sản được bán theo hiện trạng có sao bán vậy. Người tham gia đấu giá tài sản được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem hiện trạng tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản. Người tham gia đấu giá tài sản tự kiểm tra các thông tin trên, trong trường hợp diện tích đất theo thực tế có thay đổi tăng/giảm, công trình xây dựng trên đất chưa được hoàn công thì người trúng đấu giá có trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cập nhật/ ghi nhận diện tích, công trình xây dựng trên đất theo thực tế và cam kết không khiếu nại. Đồng thời người trúng đấu giá tài sản có nghĩa vụ tự liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện đăng ký, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đất tự chịu các chi phí phát sinh liên quan và cam kết không khiếu mại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này.

5. Nguồn gốc tài sản đấu giá

Tài sản đứng tên ông Trần Văn Thái đã thế chấp tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Chợ Lớn theo Hợp đồng thế chấp số CLN2022496427/HĐTC ngày 19/5/2022. Hiện nay, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

6. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia của tài sản đấu giá

Giá khởi điểm:424.986.074 đồng (Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, bốn trăm hai mươi bốn triệu, chín trăm tám mươi sáu nghìn, không trăm bảy mươi bốn đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm phí công chứng hợp đồng mua bán, thuế VAT (trường hợp người mua trúng đấu giá có nhu cầu xuất hóa đơn VAT thì VAT=0%). Trong đó:

– Tài sản 1: Giá khởi điểm: 11.480.465.593 đồng

– Tài sản 2: Giá khởi điểm: 10.944.520.481 đồng.

– Tiền đặt trước (10%): 2.242.499.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm bốn mươi hai triệu, bốn trăm chín mươi chín nghìn đồng).  Tiền đặt trước đã được làm tròn lên.

­– Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng)/ hồ sơ.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, phương thức đấu giá: trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản

– Thời gian: từ 08 giờ 00 phút ngày 19/02/2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 20/02/2024 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Tại nơi có tài sản.

9. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá

– Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 08 giờ 00 phút ngày 26/01/2024 đến 16 giờ 00 phút ngày 23/02/2024 (trong giờ hành chính, trừ các ngày nghỉ, lễ, tết theo quy định).

– Thời gian nộp tiền đặt trước: các ngày 21/02/2024, ngày 22/02/2024 và ngày 23/02/2024 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: Khách hàng nộp tiền đặt trước thông qua hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được “PHÁT SINH CÓ” trong tài khoản Ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam đã cung cấp cho khách hàng đến 17 giờ 00 phút ngày 23/02/2024.

– Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 26/02/2024.

10. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, tổ chức đấu giá

– Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam- Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh: số 79 đường 44, phường 14, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

– Điện thoại liên hệ: 0888.154.369 – 0888.164.369.

– Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia nộp hồ sơ trong thời gian quy định trực tiếp tại Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Đông theo địa chỉ trên.

11. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Khách hàng tham gia đấu giá phải cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định các ngày 21/02/2024, ngày 22/02/2024 và ngày 23/02/2024 (trong giờ hành chính), nếu không cung cấp thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

xem chi tiết tại: TB HĐ 164.23 LẦN 5 P12, TÂN BÌNH (1)