THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN:

 • Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 360, tờ bản đồ số 2 thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
 • Diện tích đấu giá: 4.116,0 m2.
 • Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ.
 • Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.
 • Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá

Ghi chú: Thông báo công khai
Lần đăng: Lần 1
Ngày đăng công khai: 06:07 21/09/2023

THÔNG TIN NGƯỜI CÓ TÀI SẢN

 • Tên người có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai
 • Địa chỉ: Số 236 đường Phan Trung, khu phố 2, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

 • Tên đơn vị Tổ chức đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam
 • Địa chỉ: 56 Hiền Vương, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Số điện thoại: 028.8815.4369

THÔNG TIN VIỆC ĐẤU GIÁ

 • Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08:30 19/10/2023
 • Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại địa điểm dự kiến là trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai – Địa chỉ: Số 236 đường Phan Trung, khu phố 2, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 

 

 

 

 

 

Thời gian bắt đầu đăng ký tham gia đấu giá: 08:00 22/09/2023     

Thời gian kết thúc đăng ký tham gia đấu giá: 16:30 16/10/2023

Địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký:

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia đấu giá khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 58, Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành và các yêu cầu khác, chi tiết theo Phương án đấu giá do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành và Quy chế đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam ban hành. Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia: tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp. HCM và Chi nhánh Đồng Nai, địa chỉ: 62, Trương Định, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cách thức đăng ký: Khách hàng trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam theo địa chỉ trên.

Thời gian bắt đầu nộp tiền đặt trước: 08:00 16/10/2023     

Thời gian kết thúc nộp tiền đặt trước: 17:00 18/10/2023

File đính kèm: Tải file tại đây