Thu nhập hơn 20 triệu mới được mua nhà thu nhập thấp

Vừa thu nhập thấp, vừa… thu nhập cao! Vì thuộc đối tượng thu nhập thấp, nên đa số người mua nhà ở xã hội (NƠXH) phải vay vốn ngân hàng (NH), trong đó gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ mua nhà được nhiều người lựa chọn. Sau khi được chủ đầu tư chấp thuận cho mua NƠXH, khâu “thuyết phục”…

READ MORE