Thông báo đấu giá: Xe đã qua sử dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 3 phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam tổ chức đấu giá tài sản: Xe đã qua sử dụng, vào ngày 30/9/2020 - 02/10/2020 cụ thể như sau: READ MORE

READ MORE