Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam tổ chức đấu giá tài sản sau:
1. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam. Địa chỉ: Tầng 1 (Tầng trệt) và tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, số 111 A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam:
Trụ sở chính: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.
Chi nhánh Hà Nội: Số 83 Lãng Yên (nay là 15 Trần Khát Chân), phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
Điện thoại liên hệ: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.
3. Tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Xóm 9 Liên Minh, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, thửa đất số:19, tờ bản đồ số: 28, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CR 249552, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS06888 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Nam Định cấp ngày 13/09/2019. Tài sản này được thế chấp để đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.
4. Nguồn gốc tài sản: Tài sản thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam.
5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ của tài sản đấu giá:
– Giá khởi điểm: 2.251.658.500 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm năm mươi mốt triệu, sáu trăm năm mươi tám nghìn, năm trăm đồng).
– Tiền đặt trước (10%): 226.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi sáu triệu đồng). Tiền đặt trước làm tròn đến đơn vị triệu đồng.
– Tiền mua hồ sơ : 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng).
6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.
7. Thời gian địa điểm xem tài sản:
• Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 19/7/2023 đến 17h00 ngày 21/7/2023 (trong giờ hành chính).
• Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.
8. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:
• Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: từ 08h00 ngày 07/7/2023 đến 16h30 ngày 25/7/2023 (trong giờ hành chính).
• Thời gian nộp tiền đặt trước các ngày 25/7/2023, ngày 26/7/2023 và ngày 27/7/2023 (trong giờ hành chính).
• Lưu ý: Khách hàng nộp tiền đặt trước thông qua hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được “PHÁT SINH CÓ” trong tài khoản Ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam đã cung cấp cho khách hàng đến 17h00 ngày 27/7/2023.
• Tổ chức đấu giá tài sản: vào lúc 09h00 ngày 28/7/2023.
9. Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký đấu giá tài sản:
Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam, địa chỉ: 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Chi nhánh Hà Nội: Số 83 Lãng Yên (nay là 15 Trần Khát Chân), phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Điện thoại: 08.8815.4369 – 08.8816.4369.
10. Địa điểm tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Hà Nội: Số 83 Lãng Yên (nay là 15 Trần Khát Chân), phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
11. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản. Khách hàng tham gia đấu giá phải cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định là ngày 25/7/2023, ngày 26/7/2023 và ngày 27/7/2023 (trong giờ hành chính), nếu không cung cấp thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.
(Lưu ý: Tài sản được bán đấu giá theo nguyên hiện trạng thực tế. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện tham khảo tất cả hồ sơ pháp lý của tài sản, xem tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản. Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch so với giấy chứng nhận thì người trúng đấu giá tự liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp đổi giấy chứng nhận, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này.
Giá bán tài sản đã bao gồm thuế GTGT. Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam chịu trách nhiệm nộp thuế TNDN, thuế GTGT (nếu có). Khách hàng trúng đấu giá tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản trúng đấu giá và chịu thuế, chi phí, phí, lệ phí trong quá trình chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
Đây là tài sản thế chấp tại ngân hàng, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp kết quả đấu giá bị hủy mà không do lỗi của các bên thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận mà không phải bồi thường thiệt hại cho nhau.
Trước khi tổ chức cuộc đấu giá ít nhất 01 ngày, trường hợp Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam có yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng sau khi Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam nhận hồ sơ của người đăng ký tham gia đấu giá và đã nộp một Khoản tiền đặt trước thì Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam phải thông báo cho Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam bằng văn bản. Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam sẽ dừng việc đấu giá tài sản và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam hoàn trả lại tiền bán hồ sơ, tiền đặt trước cho người đăng ký tham gia đấu giá (nếu có), đồng thời các Bên không phải bồi thường bất kì chi phí nào khác cho người đăng ký mua tài sản.
Trường hợp xảy ra sự kiện Bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như: văn bản chỉ đạo của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền, thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, dịch bệnh… và các trường hợp tương tự theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, làm cho việc tiến hành thủ tục đấu giá không thể thực hiện được thì khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện theo phương án thống nhất giữa Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam, đồng thời các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau.).