Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam tổ chức đấu giá tài sản với các nội dung sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: Số 236 đường Phan Trung, khu phố 2, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

– Trụ sở chính: Số 56 Hiền Vương, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

– Chi nhánh Đồng Nai: 62 Trương Định, khu phố 2, phường Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

3.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 360, tờ bản đồ số 2 thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

3.2. Thông tin về khu đất:

– Vị trí: Thửa đất số 360, tờ bản đồ địa chính số 2 thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

+ Phía Bắc giáp Trường THPT Cẩm Mỹ.

+ Phía Nam giáp đường Hùng Vương (đường ĐT.773 cũ).

+ Phía Đông giáp khu đất trống.

+ Phía Tây giáp khu đất trống.

(Theo Tờ trích lục và biên vẽ thửa đất bản đồ địa chính số 3710/2022, tỷ lệ 1:2000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai ký xác lập ngày 05 tháng 4 năm 2022)

– Diện tích đấu giá: 4.116,0 m2.

– Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ.

– Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

– Thời hạn sử dụng đất: Thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

– Địa điểm: thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

3.3. Hiện trạng, hạ tầng kỹ thuật khu vực:

– Hiện trạng: Đất trống, không có tài sản gắn liền với đất.

– Hạ tầng kỹ thuật: trong khu đất chưa có hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Đối với hạ tầng kết nối tại khu vực, khu đất tiếp giáp với đường Hùng Vương (đường ĐT.773 cũ), kết nối với đường Quốc lộ 56 và các đường giao thông trong khu vực.

3.4. Nguồn gốc:

Thửa đất do Ủy ban nhân dân thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ quản lý, được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thu hồi giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý, xây dựng phương án và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết định số 1377/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2018

3.5. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng:

– Quy hoạch sử dụng đất: Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cẩm Mỹ được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 5374/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 thì Thửa đất số 360, tờ bản đồ địa chính số 2 thị trấn Long Giao thuộc quy hoạch Đất thương mại dịch vụ.

– Kế hoạch sử dụng đất: Thửa đất nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cẩm Mỹ được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 1167/QĐ-UBND 23 tháng 5 năm 2023.

– Quy hoạch xây dựng: Theo quy hoạch chung đô thị Long Giao được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2020, vị trí thửa đất số 360, tờ bản đồ địa chính số 2 thị trấn Long Giao có chức năng đất thương mại dịch vụ đô thị (theo Văn bản số 2824/SXD-QLQHKT ngày 04 tháng 8 năm 2023 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai).

3.6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 33.438.384.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ, bốn trăm ba mươi tám triệu, ba trăm tám mươi bốn nghìn đồng)

3.7. Tiền đặt trước: 6.687.677.000 đồng). (Bằng chữ: Sáu tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu, sáu trăm bảy mươi bảy nghìn đồng).

3.8. Tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đồng/hồ sơ (Bằng chữ: Một triệu đồng trên một hồ sơ).

3.9. Bước giá: 2.006.304.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm lẻ sáu triệu, ba trăm lẻ bốn nghìn đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Khách hàng tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất đấu giá hoặc liên hệ trước với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Đồng Nai để được hẹn lịch đi xem tài sản từ ngày 13/11/2023 đến ngày 15/11/2023 (trong giờ hành chính).

5. Hình thức, phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Số vòng bỏ phiếu trả giá: Tối đa 03 vòng, thời gian tối đa của mỗi vòng trả giá không quá 10 phút.

b) Phương thức trả giá: Trả giá lên.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

6.1 Đối tượng tham gia đấu giá:

Người tham gia đấu giá đáp ứng đủ điều kiện tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (bổ sung Điều 17a vào Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai), có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2021 với chức năng đất thương mại dịch vụ đô thị (theo Văn bản số 2824/SXD-QLQHKT ngày 04 tháng 8 năm 2023 của Sở Xây dựng); Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch sau khi trúng đấu giá. Có đủ điều kiện năng lực tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

Mua hồ sơ đấu giá do Tổ chức đấu giá tài sản phát hành và nộp đầy đủ các khoản tiền đăng ký đấu giá theo quy định (tiền mua hồ sơ, khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá – có chứng từ hợp lệ).

6.2. Điều kiện tham gia đấu giá.

Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại khoản 6.1 Điều này, khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 58, Luật Đất đai năm 2013, Điều 14 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và khoản 10 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và các yêu cầu khác, chi tiết theo Phương án đấu giá do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành và Quy chế đấu giá do Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam ban hành.

6.3 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định.

7. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 24/10/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/11/2023 (trong giờ hành chính ) trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam (địa chỉ đã nêu trên) và trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Đồng Nai, địa chỉ:  62, Trương Định, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

8. Thời gian và cách thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

– Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 20/11/2023 đến  ngày 22/11/2023 (trong giờ hành chính).

– Cách thức nộp tiền đặt trước: Bằng hình thức chuyển khoản theo chỉ dẫn sau:

+ Chủ tài khoản: Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam;

+ Số tài khoản: 114002780476 – tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai;

  + Nội dung:  (Họ tên người tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất số 360, tờ bản đồ số 2 thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Lưu ý:

– Khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam trước thời hạn nêu trên và vẫn được chấp nhận là hợp lệ.

– Khách hàng nộp tiền đặt trước thông qua hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được “PHÁT SINH CÓ” trong tài khoản Ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam đã cung cấp cho khách hàng đến hết ngày 23/11/2023.

9. Thời gian xác định điều kiện tham gia đấu giá:  ngày 21/11/2023.

10. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 23/11/2023 (Thứ năm) tại địa điểm dự kiến là trụ sở Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai – Địa chỉ: Số 236 đường Phan Trung, khu phố 2, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Mọi thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam hoặc trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Đồng Nai; ĐT liên hệ: 0251.6513.502/.

FILE PDF THÔNG BÁO ĐÍNH KÈM: Thông báo đấu giá Ts