THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia H’Drai. Địa chỉ: Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

2. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

– Trụ sở: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh.

3.Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ:

Quyền sử dụng đất đối với 14 thửa đất tại lô đất ONT thuộc điểm dân cư công nhân số 2, tại thôn 2, xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai.

Danh mục loại đất: Đất ở tại nông thôn (ONT).

Tổng diện tích 14 thửa: 5.156m2.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Điều kiện xây dựng: Thực hiện theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết ( tỷ lệ 1/2000) điểm dân cư công nhân số 2 (nông trường  Suối Cát) Công ty Cổ phần cao su Sa Thầy;

Hạ tầng kỹ thuật: Đã đầu tư đường giao thông và lưới điện.

Tài sản gắn liền với các thửa đất: Không.

Các thửa đất cụ thể như sau:

STT

Thông tin lô (thửa) đất

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền đặt trước (20%)

(đồng)

Tiền hồ sơ (đồng)

Bước giá (đồng)

Thửa đất theo PA

Tên đường

Diện tích (m2)

Loại đất

1

14

QL14C

368,2

ONT

349.790.000

69.958.000

200.000

11.000.000

2

13

QL14C

368,4

ONT

349.980.000

69.996.000

200.000

11.000.000

3

12

QL14C

368,2

ONT

349.790.000

69.958.000

200.000

11.000.000

4

11

QL14C

368,4

ONT

349.980.000

69.996.000

200.000

11.000.000

5

10

QL14C

368,2

ONT

349.790.000

69.958.000

200.000

11.000.000

6

9

QL14C

368,4

ONT

349.980.000

69.996.000

200.000

11.000.000

7

8

QL14C

368,2

ONT

349.790.000

69.958.000

200.000

11.000.000

8

7

QL14C

368,4

ONT

349.980.000

69.996.000

200.000

11.000.000

9

6

QL14C

368,2

ONT

349.790.000

69.958.000

200.000

11.000.000

10

5

QL14C

368,4

ONT

349.980.000

69.996.000

200.000

11.000.000

11

4

QL14C

368,2

ONT

349.790.000

69.958.000

200.000

11.000.000

12

3

QL14C

368,4

ONT

349.980.000

69.996.000

200.000

11.000.000

13

2

QL14C

368,2

ONT

349.790.000

69.958.000

200.000

11.000.000

14

1

QL14C

368,4

ONT

349.980.000

69.996.000

200.000

11.000.000

Tổng giá khởi điểm: 4.898.390.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, tám trăm chín mươi tám triệu, ba trăm chín mươi nghìn đồng).

Giá khởi điểm chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí địa chính và lệ phí trước bạ phải nộp khi làm thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận.

Lưu ý: Đấu giá từng lô (thửa đất), người đăng ký tham gia có thể mua một hoặc nhiều lô (thửa đất).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá:

– Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá đấu giá từ 08h00 ngày 05/10/2023 đến 16h30 ngày 20/10/2023 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm bán hồ sơ: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam. (tại trụ sở và tất cả các Chi nhánh của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – chi tiết theo phụ lục đính kèm) và Ban quản lý Đầu tư xây dựng huyện Ia H’Drai. Địa chỉ: Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ, nhận phiếu trả giá: Ban quản lý Đầu tư xây dựng huyện Ia H’Drai. Địa chỉ: Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

5.Thời gian, địa điểm xem tài sản:

– Thời gian xem tài sản đấu giá từ 08h00 ngày 05/10/2023 đến 16h00 ngày 20/10/2023 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm xem tài sản: các thửa đất đấu giá tại thôn 2 xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum (Điểm dân cư Công nhân số 2).

6.Tiền đặt trước và thời gian nộp tiền đặt trước:

– Thời gian nộp tiền đặt trước các ngày 18/10/2023, ngày 19/10/2023 và ngày 20/10/2023 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: Khách hàng nộp tiền đặt trước thông qua hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được “PHÁT SINH CÓ” trong tài khoản Ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam đã cung cấp cho khách hàng đến 17h00 ngày 20/10/2023.

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản:

Chủ tài khoản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG NAM

Số tài khoản: 19038132530015

Mở tại Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Chợ Lớn, PGD Nguyễn Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

7.Thời gian, địa điểm công bố giá

Thời gian tổ chức công bố giá vào lúc 08h00 ngày 23/10/2023.

Địa điểm tổ chức công bố giá: Hội trường Trung tâm huyện Ia H’Drai. Địa chỉ: Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

8. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

– Đấu giá công khai từ 02 người trở lên. Trường hợp có 01 người đăng ký tham gia đấu giá thì không tổ chức đấu giá;

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp;

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9.Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam.

10. Đối tương, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

10.1 Đối tượng được tham gia đấu giá

– Đối tượng tham gia đấu giá: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai năm 2013 Hộ gia đình, cá nhân.

– Các đối tượng không thuộc diện quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và không thuộc diện không đủ điều kiện định cư ở khu vực biên giới theo Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

10.2 Điều kiện được tham gia đấu giá:

Người thuộc đối tượng nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ điều kiện:

– Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của tổ chức đấu giá trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.

– Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân có chứng thực hoặc công chứng;

– Sổ hộ khẩu/ giấy xác nhận nơi cư trú (có chứng thực)

– Trong trường hợp ủy quyền cho người khác tham gia phải có giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền được lập phải có xác nhận theo quy định của pháp luật.

– Phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất..

Lưu ý:

Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá trên cùng một (01) thửa đất.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Công ty Đấu Giá Hợp danh Đông Nam. Điện thoại: 0377752639 -0888.164.369 (Trong giờ hành chính).

Việc đấu giá tài sản được tổ chức thực hiện liên tục theo thời gian, địa điểm đã thông báo, trừ trường hợp bất khả kháng. Bất khả kháng nghĩa là các sự kiện xảy ra một cách khách quan, không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép, một trong các bên vẫn không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này; bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như: văn bản chỉ đạo của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền, thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, chiến tranh, dịch bệnh… và các trường hợp tương tự theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015. Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, bên gặp phải bất khả kháng phải thông báo cho bên kia trong vòng 02 (hai) ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng để hai bên cùng nhau thảo luận về tình trạng thực tế, đề xuất phương án xử lý.

Trong trường hợp việc tiến hành thủ tục đấu giá không thể thực hiện được do các trường hợp bất khả kháng thì Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia H’Drai, Công ty Đấu Giá Hợp danh Đông Nam và khách hàng tham gia đấu giá phải thực hiện theo phương án thống nhất giữa Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng huyện Ia H’DraiCông ty Đấu Giá Hợp danh Đông Nam, đồng thời các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau.

Chi tiết địa chỉ trụ sở, chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

Trụ sở chinh: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh Hà Nội

Số 83 Lãng Yên (cũ 41B tổ 16A), P. Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Chi nhánh Đồng Nai

Số 62 Trương Định, phường Tân Mai, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chi nhánh Bình Dương

Số 40-42 đường N2, KĐT Thương Mại Dịch Vụ Sóng Thần, Khu phố Thống Nhất 1, Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

Chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tầng 1, Lô E1-9 Trung Tâm Thương Mại Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chi nhánh Long An

Lầu 3, số C4-22 KDC Lavilla Green City, đường Vòng tránh QL1A, P.6, TP. Tân An, Long An

Chi nhánh Tiền Giang

Số 449/3, ấp Thân Đạo, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Chi nhánh Bạc Liêu

Số 6, đường Nguyễn Chánh Tâm, Phường 1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Chi nhánh Hậu Giang

Số 85B, đường Nguyễn Trãi, KV5, phường IV, Thành Phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Chi nhánh An Giang

Số 242 Trường Chinh, K. Đông Thịnh 9, P. Mỹ Phước, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Chi nhánh Kiên Giang

Lô A05 – Căn 27, Dự Án Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc, TP Rạch Giá, Kiên Giang.

Chi nhánh Bình Phước

Số 112 Trần Hưng Đạo, KP Phú Cường, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài, Bình Phước.

Chi nhánh Cần Thơ

Khu dân cư Lô số 11B, KĐT Nam Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Chi nhánh Đồng Tháp

Số 33, đường Lưu Văn Lang, Khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.

Chi nhánh Cà Mau

Số 26, đường Tạ Uyên, Khóm 4, Phường 9, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG NAM ĐÍNH KÈM FILE DƯỚI ĐÂY:

1/ THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CHI TIẾT: TB HĐ 230.23 (14 THỬA)

2/ CHI TIẾT SƠ ĐỒ:SO DO VI TRI DAU GIA DAT THON 2 XA IA DOM