Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang tiến hành lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là khoản nợ phải thu của DATC tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại Hải Minh. Công ty này có địa chỉ tại số 28 đường Tây Hồ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

DATC cho biết, khoản nợ phải thu tại Công ty Hải Minh là 40,588 tỷ đồng, trong đó, nợ gốc là 14,155 tỷ đồng, nợ lãi là 4,589 tỷ đồng. Dự kiến giá khởi điểm cho khoản nợ phải thu tại công ty này là 9,6 tỷ đồng.

Tổ chức đấu giá tài sản được DATC lựa chọn phải đáp ứng tiêu chí có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; phương án đấu giá khả thi, hiệu quả…