Nhà Đấu Giá Chuyên Nghiệp
56 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM
0979 77 00 79
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:30
23 Th9 2023

Thông báo đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 360, tờ bản đồ số 2 thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

THÔNG BÁO VIỆC ĐẤU GIÁ ĐỐI VỚI DANH MỤC TÀI SẢN: Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 360, tờ bản đồ số 2 thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Diện tích đấu giá: 4.116,0 m2. Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho…

READ MORE

11 Th1 2021

THÔNG BÁO BIỂU PHÍ VỀ KHUNG THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; - Căn cứ Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá…

READ MORE