Nhà Đấu Giá Chuyên Nghiệp
56 Hiền Vương, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM
0979 77 00 79
Thứ 2 - Thứ 7: 08:00 - 17:30
11 Th1 2021

THÔNG BÁO BIỂU PHÍ VỀ KHUNG THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; - Căn cứ Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá…

READ MORE